UNIVERSAL PUBLISHING
 
 
 
 
 
     
     
 
ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่อยู่ในวงการโฆษณา ผมกล้ากล่าวได้ว่าหนังสือที่เกี่ยวกับ Account Management เป็นหนังสือที่หาอ่านได้ยากยิ่ง โดยเฉพาะถ้าเป็นภาษาไทยด้วยแล้วยิ่งไม่ต้องพูดถึง คงเป็นเพราะเหตุนี้เองจึงทำให้หนังสือซูเปอร์เออี (SUPER AE) เล่มแรกที่ออกวางตลาดได้รับการตอบรับจากนักโฆษณา นักการตลาด ตลอดจนนิสิต นักศึกษา และคณาจารย์ตามสถาบันหลากหลายที่ ทำให้ต้องพิมพ์เพิ่มเติมเป็นครั้งที่ 3 แล้ว

อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุที่เนื้อหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่อง Account Management ยังมีอีกมากมายที่ไม่ได้บรรจุลงในหนังสือซูเปอร์เออีเล่มแรก ทางสำนักพิมพ์จึงได้จัดพิมพ์หนังสือซูเปอร์เออี 2 (SUPER AE 2) ขึ้นโดยมีแง่มุมที่น่าสนใจหลากหลายเพื่อเหล่าซูเปอร์เออีครับ

เนื้อหาภายในเล่ม
Ch.1 การทำงานกับลูกค้าเจ้าปัญหา
Ch.2 การนำเสนอให้ประสบความสำเร็จ
Ch.3 วิกฤตสะกดด้วยโ-อ-ก-า-ส
Ch.4 สิ่งที่ใช่ที่นี่ อาจจะไม่ใช่ในบางประเทศ
Ch.5 สร้างสัมพันธ์อย่างยั่งยืนกับลูกค้า
Ch.6 การสำรวจตลาดและเขียนรายงาน
Ch.7 ศิลปะการปฏิเสธลูกค้า
Ch.8 เมื่อลูกค้าเกิดวิกฤต
Ch.9 โฆษณาอย่างไรให้ยั่งยืน
Ch.10 Brand Communication Review
Ch.11 การจัดทำบิลลิ่งโปรเจคชั่น
Ch.12 จัด "Press Conference" แบบมือโปร
Ch.13 ได้คืบ จะเอาศอก
Ch.14 Media Words

ผู้เขียน: ดนัย ตั้งศรีวิริยะกุล, ปราเมศร์ รัชไชยบุญ, พันธ์ศักดิ์ ไวยากรณ์วิลาศ, วรดณู นิลกษาปน์, วราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี, วศิน เตยะธิติ, วารุณี สุนทรเจริญนนท์, วิทวัส ชัยปาณี, วิรัช หวังเจริญวงศ์, สรณ์ จงศรีจันทร์,สุรพล ลีนิรันดร
ราคา: 290 บาท
จำนวนหน้า: 310 หน้า
 
         
    คลิกเพื่ออ่านตัวอย่าง    
         
   
 
         
   
คำนิยม
 
   

“ตลอดชีวิตการทำงานกว่า 30 ปี โชคดีมากที่พบลูกค้าดีๆ เป็นส่วนใหญ่ แต่ต้องชนกับลูกค้าเจ้าปัญหามาไม่น้อย และได้ยินเรื่องราวจากเพื่อนฝูงร่วมวงการมามากมาย ผมขอเล่าเหตุการณ์จริงประกอบกับวิถีทางแก้ไขในแบบที่ถูกบ้าง ผิดบ้าง ไว้เป็นข้อคิดและประสบการณ์สำหรับเออีทุกคนครับ”

 
   

วิทวัส ชัยปาณี
Worldwide Chairman, Creative Juice\World Group

 
         
   

“บทความนี้เขียนจากการศึกษาและประสบการณ์จริงในการพัฒนาตัวเองจากเออี (AE) สู่ตำแหน่งผู้บริหารในองค์กรของเอเจนซีแบรนด์คนไทย  เส้นทางเดินที่ไม่มีคำว่า “ฟลุ๊ค” จะมีก็เพียงแต่คำว่า ศึกษา เรียนรู้ พัฒนา ฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง เป็นนักคิดและนักปฏิบัติในคนเดียวกัน รู้จักตัวเอง ประเมินคู่แข่งแบบไม่ประมาท บริหารงานและความคาดหวังในทุกมิติอย่างมีกลยุทธ์ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นคุณสมบัติพื้นฐานสำคัญในการก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพในสายธุรกิจการสื่อสารการตลาดของประเทศไทย”

 
   

วารุณี  สุนทรเจริญนนท์ 
Chief Executive Officer and Managing Director, Amex Team Advertising Ltd.

 
         
   

“เมื่อการแถลงข่าวคือเครื่องมือสำคัญในการทำประชาสัมพันธ์ เพราะฉะนั้นใครรักที่จะเป็นเออีมืออาชีพก็ควรจะต้องมาเรียนรู้กันว่าจะทำอย่างไรให้การจัดงานแถลงข่าวเกิดประสิทธิผลมากที่สุด”

 
   

วราภรณ์  กุลสวัสดิ์ภักดี
Managing Director, Integrated Communication Co.,Ltd.

 
         
   

“ผมโชคดีที่มีโอกาสเติบโตในตำแหน่ง AE Trainee ไปจนถึง AE รุ่นสูงวัย ความยากลำบากของอาชีพนี้มีมากมายเกินกว่าที่จะอธิบาย ซึ่งเพื่อนๆ ในธุรกิจนี้ก็ได้ฝากข้อคิดเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้ไปเรียบร้อยแล้ว  ความยากลำบากของอาชีพเออีนี้แฝงไว้ด้วยโอกาส บทเรียน ข้อคิดและประสบการณ์ดีๆ ให้ได้เรียนรู้…วิกฤตคือโอกาสนั่นเอง”

 
   

สรณ์ จงศรีจันทร์
ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างกลยุทธ์และการบริหารจัดการแบรนด์ 
การพัฒนาธุรกิจและการตลาดแบบบูรณาการกลุ่มบริษัท ยังก์ แอนด์ รูบิแคม แบรนด์ และ บริษัท  แบรนด์เอนี่ติง