UNIVERSAL PUBLISHING
 
 
 
 
 
     
     
 
ABOUT US
 
 

        สำนักพิมพ์ ยูนิเวอร์แซล พับลิชิ่ง เป็นสำนักพิมพ์เล็กๆ ที่เริ่มต้นทำหนังสือด้วยความมุ่งหวังของพวกเราที่ว่า...เราอยากให้คนไทยมีหนังสือดีๆ ไว้เป็นทางเลือกในการอ่านเพื่อเสริมสร้างความรู้และจินตนาการ

...หนังสือเล่มแรกของสำนักพิมพ์ชื่อว่า “ซูเปอร์เออี” ซึ่งเป็นการรวมเอาเหล่าบรรดาขุนพลในวงการโฆษณาไทยมาถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้สนใจในการทำงานในวงการโฆษณาเพราะหนังสือเกี่ยวกับการบริหารงานโฆษณาที่เป็นภาษาไทยนั้นมีให้เลือกอ่านอย่างจำกัด

...หนังสือเล่มต่อๆ มาของเราเกิดจากการที่สมัยทำงานหรือเรียนมหาวิทยาลัยนั้น หาตำหรับตำราที่เกี่ยวข้องที่เป็นภาษาไทยไม่ค่อยจะได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารงานลูกค้า (Account Management)หรือ บรรษัทบริบาล (Corporate Social Responsibility)

...หนังสือบางเล่มของเรา เกิดจากบก. ซื้อหนังสือมาอ่านแล้วรู้สึกว่าเป็นหนังสือที่ดี แต่ยังไม่มีใครเอามาแปลเป็นภาษาไทยให้อ่านกัน...

ทั้งหมดนี้ก็เพื่อผู้อ่านของพวกเราครับ