UNIVERSAL PUBLISHING
 
 
 
 
 
     
     
 
เมื่อพูดถึงโฆษณา ถ้าจะกล่าวว่าความหวังสูงสุดของเอเจนซีโฆษณา ก็คือการสร้างแคมเปญที่ช่วยให้ลูกค้าบรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาดก็คงจะไม่ผิดนัก ความมุ่งมั่นของนักโฆษณาที่จะบรรลุผลสำเร็จดังกล่าว บางครั้งก็เป็นปัจจัยทำให้โฆษณาบางชิ้นเป็นโฆษณาที่ผิดกฎหมาย เช่น มีการโฆษณาโอ้อวดเกินความเป็นจริง หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญของสินค้าเพื่อประโยชน์ทางการขาย

โดยข้อเท็จจริงแล้ว ความผิดดังกล่าวอาจเกิดจากความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจของคนทำโฆษณาก็ได้ และบางครั้งก็อาจเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณก็ได้ เช่น การลงโฆษณาถวายพระพร ซึ่งโดยหลักกฎหมายแล้ว เจ้าของสินค้าจะเอาสินค้าของตนลงโฆษณาในชิ้นโฆษณาเดียวกันไม่ได้โดยเด็ดขาด เพราะถือเป็นการขัดต่อกฎหมาย

สำหรับบทลงโทษผูกระทำความผิดในเรื่องโฆษณานั้นมีหลายเรื่องและหลายระดับด้วยกัน คือ ตั้งแต่เสียค่าปรับไปจนกระทั่งโทษสูงสุดคือติดคุก หนังสือโฆษณาอย่างไรให้ไกลคุกได้รวบรวมแง่มุมต่างๆ ของกฎหมายที่เกี่ยวกับการโฆษณา ตลอดจนตัวอย่างต่างๆ จากประสบการณ์จริงของผู้เขียน คือ คุณสุรพล ลีนิรันดร ซึ่งคร่ำหวอดอยู่ในวงการโฆษณามากว่า 30 ปี อีกทั้งหนังสือเล่มนี้ยังได้รวบรวมบรรดาตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวกับการโฆษณาไว้ท้ายเล่มอย่างครบครันอันจะเป็นประโยชน์ต่อนักโฆษณาและนักการตลาดทุกท่านที่ไม่อยากให้งานโฆษณาของตนผิดกฎหมาย

ผู้เขียน: สุรพล ลีนิรันดร
ราคา : 285 บาท
จำนวนหน้า : 308 หน้า
 
       
   
 
         
   
คำนิยม
 
   
“...ผมดีใจครับ ที่มีคนในวงการโฆษณาด้วยกันเองอย่างคุณสุรพล ลีนิรันดรออกมาเขียนหนังสือเกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ควบคุมการโฆษณาให้บุคลากรในแวดวงโฆษณาได้อ่านและเข้าใจด้วยภาษาง่ายๆ และมีตัวอย่างประกอบมากมายเช่นในหนังสือโฆษณาอย่างไรให้ไกลคุกเล่มนี้ ผมได้มีโอกาสอ่านต้นฉบับหนังสือเล่มนี้ก่อนจะตีพิมพ์ และเมื่ออ่านจบแล้ว ผมสรุปได้เลยว่าหนังสือเล่มนี้น่าจะเป็นคู่มือสำหรับผู้ประกอบการทั้งหลายในการทำงานโฆษณาทุกชิ้นให้ยืนอยู่บนความถูกต้องไม่เอาเปรียบผู้บริโภค และที่สำคัญไม่ผิดกฎหมายและไม่ต้องถูกลงโทษเพราะการโฆษณาที่ผิดพลาดไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ตาม...”

 
   
นิโรธ เจริญประกอบ
เลขาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 
         
         
    “...หนังสือ “โฆษณาอย่างไรให้ไกลคุก” เล่มนี้น่าจะเป็นคำตอบที่ดีของปัญหา เป็นเสมือนคู่มือด้านกฎหมายสำหรับนักโฆษณาที่ไม่ชอบภาษากฎหมาย ได้อ่านและเข้าใจกฎหมายต่างๆ ที่ควบคุมการโฆษณาอย่างง่ายๆ เพราะคุณสุรพลซึ่งเป็นผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ ก็เป็นคนในวงการโฆษณามานานร่วม 30 ปี มีประสบการณ์มากมายเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้โดยตรง เป็นกรรมการสมาคมโฆษณาฯ อยู่หลายสมัย ปัจจุบันก็เป็นเลขาธิการของสมาคมผู้ซื้อสื่อโฆษณาฯ และยังเป็นอาจารย์ที่มีลูกศิษย์ลูกหาไม่น้อย คุณสุรพลย่อมทราบดีว่า จะเขียนอย่างไรให้คนโฆษณาเข้าใจ...”  
   
วิทวัส ชัยปาณี
นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย
 
         
         
   
“...ดิฉันได้มีโอกาสอ่านต้นฉบับหนังสือโฆษณาอย่างไรให้ไกลคุกเล่มนี้แล้ว เห็นว่า เป็นคู่มือกฏหมายที่อ่านเข้าใจได้ง่าย เพราะแม้ดิฉันเองซึ่งไม่สันทัดเรื่องกฎหมาย ก็อ่านได้เข้าใจ ด้วยภาษาที่ผู้เขียนใช้เป็นภาษาง่ายๆ และยังมีการยกตัวอย่างประกอบอีกด้วย จึงเชื่อมั่นว่า คนอื่นๆ ก็น่าจะอ่านได้เข้าใจเช่นเดียวกัน จึงอยากจะแนะนำให้ท่านที่เกี่ยวข้องในวัฏจักรโฆษณาทั้งหลายได้อ่านหนังสือเล่มนี้ไว้เป็นความรู้ประกอบการทำงาน หรือแม้แต่นักศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาจะหาความรู้เพิ่มเติมจากตำราเรียนที่มีอยู่ได้เป็นอย่างดี ขอให้ทุกท่านโชคดี มีความสุขกับการทำโฆษณาที่ดีๆ และมีกำไรตามสมควรตลอดไป...”

 
   
ไพจิตร เทียนทอง
นายกสมาคมมีเอียเอเยนซีและธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย